GDC show vloer: Xenoma gebruikt e-skin als input controller

E-skin, smart shirt, … De technologie van Xenoma kreeg al meerdere benaming opgekleeft. Hoe het ook benoemd word, de slimme tshirt stond op GDC om spelontwikkelaars te overtuigen om de, toch wel substantiële, investering van 5000$ te maken. Wat krijg je daar juist voor? Het shirt neemt bewegingen en gebaar informatie waar en verstuurd die naar de centrale “e-skin Hub” die zich vooraan op de borstkas bevind. Daar worden inkomende bewegingen dan geïnterpreteerd en vertaald naar data. Ontwikkelaars kunnen dan via de bijgeleverde SDK (software development kit) dan in verschillende toepassingen gebruiken.

Op de stand van Xenoma werd het shirt voorgesteld als inputcontroller voor een demo spel, de gebruiker kan via arm en torso bewegingen het virtuele karakter vooruit sturen, laten springen en hurken.

Of dit de toekomst van gebruikers input is lijkt ons eerder vergezocht. Eerder lijkt het een truc om game ontwikkelaars warm te maken voor de e-skin technologie met use cases waar ze altijd mee worden geconfronteerd. Veel belangrijker lijken de toepassingen die mogelijk worden voor de sport, gezondheidssector en zelfs veiligheid. Enkele voorbeelden die door het bedrijf zelf worden aangehaald:

  • Veiligheid: Data kan opgenomen worden en gecombineerd met externe apparaten (gps toestel, ….) om zo waarschuwingen uit te sturen wanneer het systeem gevaarlijk gedrag voorspelt.
  • Gezondheid: Medische data kan continu opgenomen worden en verstuurd worden naar een arts die zo patiënten kan opvolgen vanop afstand.
  • Sport: Tijdens training kan biometrische data opgenomen en weergegeven worden zodat sporter en trainer in detail kunnen kijken naar de prestaties.