Nieuwe Sivar Experience Day

Er werd een nieuwe datum voor de volgende Sector Innovating Virtual & Augmented Reality Experience Day toegevoegd aan de kalender.

Tijdens deze dag krijgt u, eventueel vergezeld met collega’s en/of klanten, een presentatie van de stand van zaken omtrent deze technologie, alsook uitgebreid de tijd om zelf VR en AR te beleven.

Beknopt programma:

  • Presentatie Digital Arts & Entertainment en de onderzoeksgroep
  • Presentatie Sector Innovating Virtual & Augmented Reality project
  • Overlopen van stand van zaken VR en AR technologie
  • Uitgebreid demomoment
  • Bespreking mogelijke samenwerkingsmogelijkheden

Meer informatie kunt u verkrijgen via projectverantwoordelijke Michiel Houwen (michiel.houwen@howest.be)

Als u deze dag wilt bijwonen, dan kunt u zich kostenloos inschrijven via deze link.